Over ons

Turien & Co. Assuradeuren is in 1921 opgericht in Venlo als makelaar in assurantiën. In 1948 is Turien & Co. een relatie aangegaan met Alpina Versicherungs A.G., een Zwitserse schadeverzekeraar. In 2004 is Alpina Versicherungs-Gesellschaft A.G. overgegaan in Zurich Financial Services.

Via volmacht hebben wij tot en met 2015 de exclusieve vertegenwoordiging in Nederland van Zurich Schade gehad. Hiermee is de basis gelegd voor onze huidige activiteiten. Vanaf 2016 hebben wij dit verder uitgebreid met onze nieuwe primaire volmachtgever Ansvar Verzekeringsmaatschappij N.V. gevestigd in Amsterdam. Ansvar en Turien & Co. Assuradeuren vallen onder dezelfde Holding. In 2015 zijn wij van rechtsvorm veranderd. Wij zijn van een Commanditaire Vennootschap (CV) over gegaan naar een Besloten Vennootschap. 

Assuradeur

Wij bieden als een van de grootste assuradeuren in Nederland een uitgebreid pakket aan verzekeringen van meerdere verzekeraars. Hierbij treden wij op als gevolmachtigde partij. Dit houdt in dat wij de werkzaamheden uitvoeren, namens de verzekeraar, die de verzekeraar gewoonlijk zelf uitvoert. U kunt hierbij onder andere denken aan het accepteren, wijzigen en beëindigen van verzekeringen en het innen van verzekeringspremies.

Naast deze administratieve werkzaamheden verzorgen wij tevens de schadebehandeling, marketing en verkoop. Al deze werkzaamheden voeren wij uit namens de verzekeraar. Als u dus via ons een verzekering afsluit, dan sluit u deze af met de verzekeraar. Wij zijn geen contractspartij bij uw verzekering, maar de uitvoerder namens de verzekeraar. In ons dienstverleningsdocument vindt u meer informatie over onze werkzaamheden.

Disclaimer

Onze disclaimer vindt u hier

Privacystatement

Onze privacystatement vindt u hier

Fraudebeleid

Ons fraudebeleid vindt u hier

Beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid vindt u hier

Integere bedrijfsvoering

Lees hier over onze integere bedrijfsvoering

Interesse in een verzekering op maat?

Wilt u de verzekering afsluiten of meer informatie? Neem dan contact op uw assurantieadviseur. Heeft u die nog niet? Zoek dan een assurantieadviseur bij u in de buurt.