Een ongeval kan iedereen overkomen

  • Een wereldwijde dekking, 24 uur per dag
  • Uitkering van € 175.000 bij 100% invaliditeit

Ongevallenverzekering

Een ongeval is niet altijd te voorkomen en de gevolgen kunnen ingrijpend zijn. Verzeker uzelf met onze ongevallenverzekering voor de financiële gevolgen als u blijvend invalide wordt of overlijdt als gevolg van dit ongeval.

Geen medische keuringen of gezondheidsverklaringen

De verzekering biedt een unieke aanvullende dekking die voorziet in een extra vergoeding voor onder meer reiskosten, kosten van tandheelkundige behandeling en plastische chirurgie. Uw relatie kan de ongevallenverzekering aanvragen zonder dat wij om medische keuringen of een gezondheidsverklaring vragen. Raakt uw relatie in het buitenland betrokken bij een ongeval? Dan vergoeden wij op de Premium dekking de kosten van repatriëring tot € 2.500.

Verhoogde uitkering blijvende invaliditeit

Bovendien geldt er altijd een verhoogde uitkering bij volledige blijvende invaliditeit, bij de Premium dekking zelfs tot 350%!

Marco, Expert Premiumverzekeringen

“Het zal u maar overkomen.. Met de ongevallenverzekering van Turien laat u niets aan het toeval over”

Ongevallenverzekering
  • Een wereldwijde dekking, 24 uur per dag
  • Vergoeding voor repatriëring van
    € 2.500 naar Nederland in geval van overlijden na een ongeval in het buitenland
  • Uitkering van € 175.000 bij 100% invaliditeit
  • Verhoogde uitkering vanaf 1% bij blijvende invaliditeit

Voorwaarden & Documenten

De verzekeringskaart komt voort uit een Europese richtlijn. De verzekeringskaart helpt u in de oriëntatiefase op weg bij de keuze voor een verzekering. De verzekeringskaart biedt productinformatie. Er staat kort en bondig waarvoor de verzekering dekking biedt. Ook vindt u terug wat er van de verzekering is uitgesloten. Heeft u na het lezen nog vragen? Neemt u dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Schade Melden

Wilt u een schade melden of heeft u een vraag over een schade? Stuur dan een e-mail naar schade@turien.nl of download het schadeformulier direct.

Wilt u een diefstal melden? Neem dan telefonisch contact met ons op via
072 5 181 150.

Interesse in een verzekering op maat?

Wilt u de verzekering afsluiten of meer informatie? Neem dan contact op uw assurantieadviseur. Heeft u die nog niet? Zoek dan een assurantieadviseur bij u in de buurt.