Kunst, sieraden, antieke voorwerpen en andere waardevolle zaken goed verzekerd met Turien Premium!

 • Werelddekking
 • Geen eigen risico
 • Overdekking van 25%
 • Uitbreidingen van uw collectie automatisch verzekerd

Kunst & kostbaarheden

Premium kostbaarhedenverzekering

Bezit u kunst, sieraden, antiquiteiten, muziekinstrumenten of een bijzondere verzameling? Met de Premium kostbaarhedenverzekering zijn getaxeerde kostbare bezittingen wereldwijd verzekerd tegen diefstal, beroving, verlies of beschadiging. Een standaard verzekeringsproduct is vaak niet toereikend voor de kostbare bezittingen. De dekking van deze verzekering is zeer uitgebreid; de premiestelling is bovendien gunstig. Dit zijn de belangrijkste kenmerken van de Premium kostbaarhedenverzekering:

• Allriskdekking zonder eigen risico.
• Werelddekking, maximaal 3 maanden aaneengesloten.
• Verplichte combinatie met een inboedelverzekering van Turien & Co.
• Uitbreiding collectie: nieuw verkregen kostbaarheden verzekeren wij automatisch tot maximaal 25% van het verzekerd bedrag van de rubriek waartoe de kostbaarheden behoren.
• Taxatie van de kostbaarheden bij aanvang van de verzekering is verplicht. Iedere zes jaar is hertaxatie noodzakelijk.
• Voor diefstal van kostbaarheden uit een vervoermiddel (maximaal € 25.000 per gebeurtenis) en voor kostbaarheden die zich op een beurs, veiling, tentoonstelling of bij een reparateur bevinden (maximaal € 50.000 per gebeurtenis) gelden maximum vergoedingen.
• Overdekking in geval van overlijden kunstenaar.
• Stellenclausule.
• Als verloren of gestolen kostbaarheden worden teruggevonden nadat wij een schadevergoeding hebben betaald, heeft uw relatie de volgende keuze:
- verzekerde houdt de kostbaarheden en betaalt de schadevergoeding aan ons terug; of
- verzekerde geeft de kostbaarheden aan ons en houdt de schadevergoeding die wij hebben betaald.

Fine Art by Hiscox

Met de Fine Art verzekering van Hiscox verzekert u relatie elke schade aan uw privéverzameling, bedrijfscollectie of museumcollectie met een waarde van € 500.000 of meer. Met deze alomvattende kunstverzekering zijn voor één exemplaar of een gehele collectie alle risico’s gedekt, zowel thuis als op een tentoonstelling of tijdens transport. Dit zijn de belangrijkste kenmerken van Fine Art by Hiscox:

• Allriskdekking zonder eigen risico.
• Werelddekking.
• Geen verplichte combinatie met een inboedelverzekering.
• Iedere vorm van kunst is verzekerd: van poppenhuisverzameling, schilderijen en beeldhouwwerken tot installaties, tapijten en kostbaar aardewerk.
• Alle nieuwe aankopen krijgen standaard een overdekking van 25%.
• Soms is zelfs een kleine beschadiging al fataal. Bij deelschade kan uw relatie het voorwerp daarom als totaal verloren laten verklaren.

Marco, Expert Premiumverzekeringen

“Iedere vorm van kunst is verzekerd: van poppenhuisverzameling, schilderijen, beeldhouwwerken, tot installaties, tapijten en kostbaar aardewerk.”

Kostbaarheden
 • Nieuw aangeschafte voorwerpen worden automatisch gedekt.
 • Kosten van vervoer en opslag na schade.
 • Overdekking in geval van overlijden kunstenaar.
 • Werelddekking voor muziekinstrumenten, sieraden en horloges.
Fine Art
 • Na herstel in waarde gedaald? Vergoeding waardevermindering.
 • Nieuwe aankopen krijgen standaard een overdekking van 25%.
 • Bij deelschade kunt u een voorwerp als totaal verloren laten verklaren.

Voorwaarden & Documenten

De verzekeringskaart komt voort uit een Europese richtlijn. De verzekeringskaart helpt u in de oriëntatiefase op weg bij de keuze voor een verzekering. De verzekeringskaart biedt productinformatie. Er staat kort en bondig waarvoor de verzekering dekking biedt. Ook vindt u terug wat er van de verzekering is uitgesloten. Heeft u na het lezen nog vragen? Neemt u dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Schade Melden

Wilt u een schade melden of heeft u een vraag over een schade? Stuur dan een e-mail naar schade@turien.nl of download het schadeformulier direct.

Wilt u een diefstal melden? Neem dan telefonisch contact met ons op via
072 5 181 150.

Interesse in een verzekering op maat?

Wilt u de verzekering afsluiten of meer informatie? Neem dan contact op uw assurantieadviseur. Heeft u die nog niet? Zoek dan een assurantieadviseur bij u in de buurt.