Bescherming van uw privévermogen met Turien Premium

 • Voor particulieren én bestuurders en commissarissen
 • Gezinsleden, inwonende (groot)ouders, logés, personeel en huisdieren zijn meeverzekerd
 • Zowel interne en externe aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

Schade kan op veel manieren ontstaan en de financiële gevolgen kunnen groot zijn. Met Turien & Co. Premium Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren verzekert u zich voor schade of letsel die u ongewild toebrengt aan een ander.

Voor bestuurders en commissarissen

Bent u als bestuurder, commissaris of beleidsbepaler van een bedrijf werkzaam? Dan bent u privé automatisch en onbeperkt aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit aantoonbaar onbehoorlijk bestuur. Onze bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt uw privévermogen tegen claims van derden.

Marco, Expert Premiumverzekeringen

“Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren verzekert u zich voor schade of letsel die u ongewild toebrengt aan een ander.”

Particulieren
 • Gezinsleden, inwonende (groot)ouders, logés, personeel en huisdieren zijn meeverzekerd
 • Standaard dekking voor een in Europa gelegen vakantie- of recreatiewoning
 • Dekking van € 35.000 voor schade toegebracht in het kader van een vriendendienst
 • Verzekerd bedrag € 5.000.000
 • Standaard Prosumerdekking. Deze dekking vergoedt de schade die is veroorzaakt door zaken die verzekerde heeft vervaardigd en waar hij mogelijk een vergoeding voor heeft ontvangen en ongeacht de vraag wie aansprakelijk is
Bestuurders en commissarissen
 • De kosten van verweer met betrekking tot een aanspraak inzake een milieuaantasting zijn tot een bedrag van € 250.000 verzekerd
 • Een automatische gratis uitlooptermijn van 5 jaar voor gepensioneerde bestuurders/directeuren
 • Externe bestuursfuncties en commissariaten evenals werknemersaanspraken kunnen worden meeverzekerd

Voorwaarden & Documenten

De verzekeringskaart komt voort uit een Europese richtlijn. De verzekeringskaart helpt u in de oriëntatiefase op weg bij de keuze voor een verzekering. De verzekeringskaart biedt productinformatie. Er staat kort en bondig waarvoor de verzekering dekking biedt. Ook vindt u terug wat er van de verzekering is uitgesloten. Heeft u na het lezen nog vragen? Neemt u dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Veelgestelde vragen

Particulier (hobbymatig) gebruik van een drone tot 25 kilogram is standaard verzekerd onder onze particuliere aansprakelijkheidsverzekering.

Ja zeker, opzicht is meeverzekerd tot een maximum van € 35.000.

De verzekering is van kracht in de hele wereld.

Bij deze verzekering hebben de bestuurders een gratis uitloopdekking van vijf jaar in het geval de verzekering minimaal drie jaar loopt.

Deze verzekering kan alleen door een rechtspersoon worden afgesloten. De verzekeraar kijkt bij de beoordeling van het risico naar de activiteiten, financiële situatie en juridische structuur van de rechtspersoon.

Ja zeker, bij een ongegronde aanspraak staat een maximum van € 250.000 ter beschikking om kosten te dekken die worden gemaakt om de goede naam of eer te herstellen. Neemt u hiervoor vooraf contact met ons op.

Schade Melden

Wilt u een schade melden of heeft u een vraag over een schade? Stuur dan een e-mail naar schade@turien.nl of download het schadeformulier direct.

Wilt u een diefstal melden? Neem dan telefonisch contact met ons op via
072 5 181 150.

Interesse in een verzekering op maat?

Wilt u de verzekering afsluiten of meer informatie? Neem dan contact op uw assurantieadviseur. Heeft u die nog niet? Zoek dan een assurantieadviseur bij u in de buurt.